Hout-of-the-box

TekstMarieke Pool
BeeldCBM

‘Het gaat in de branche eigenlijk weer hartstikke goed. De conjunctuurenquête wijst uit dat een heleboel bedrijven meer werk hebben binnengehaald. Het pijnpunt zit in de matige groei van het bedrijfsresultaat. Dat heeft alles te maken met de gestegen grondstofprijzen, die drukken de winstgevendheid. Maar stap één is de klim uit het dal en die is ingezet.’

HISTORISCH BEELD

‘We werken inmiddels vijf jaar met de enquête. Tweemaal per jaar steken we de thermometer in de markt om te peilen hoe het in de branche gaat.. Dat doen we aan de hand van een aantal belangrijke bedrijfsindicatoren. We kijken naar omzet, orderontvangst, het aantal offerteaanvragen, scoringspercentages op deze offertes, naar bedrijfsresultaat, de bezetting van de productiecapaciteit en naar personeel en investeringen. Omdat we dit al vijf jaar doen, hebben we begin dit jaar een historisch beeld voor onze achterban kunnen optekenen.’

Cijfers over de ontwikkeling van de omzet van de laatste vijf jaar laten een dalende trend zien. In de eerste helft van 2016 heeft driekwart (74%) van de bedrijven een hogere omzet dan het half jaar ervoor. De metingen daarna zien we een duidelijke trendmatige daling. In de tweede helft van 2019 heeft nog slechts de helft van de bedrijven omzetgroei. Het jaar daarop breekt corona uit en daalt dit percentage versneld naar 38% van de bedrijven. Dat betekent dat 62% van de bedrijven geen verbeterde omzet had. Een waar dieptepunt. Dit dieptepunt lijkt ook een trendbreuk te markeren. Binnen twee halfjaarmetingen is het percentage bedrijven met omzetgroei weer gestegen naar 65%. Conclusie is dat het werk in onze branche weer goed is aangetrokken.

IN DE ACTIESTAND

‘Het binnenhalen van meer werk heeft flinke gevolgen voor de werkvloer. Veel bedrijven laten weten dat er een gebrek is aan goed geschoold personeel. Zo’n signaal zet CBM meteen in de actiestand. Zo hebben we recent een tweejarige cao afgesloten waarin per 1 februari van dit jaar een salarisverhoging van 3 procent en per 1 januari 2023 een verhoging van 3,25 procent zijn opgenomen. We hopen dat de cao met dergelijke maatregelen rust en stabiliteit in de markt creëert en de branche extra op de kaart zet bij jongeren die een vak moeten kiezen.’

IN DEZE BRANCHE WIL JE WERKEN!

‘We zijn een aantrekkelijke branche waarin je een goede carrière kunt opbouwen. Dat is de boodschap die de zeven CBM-samenwerkingsverbanden (SWV) uitdragen. Samenwerkingsverbanden, hebben een regionale functie en dito besturen. Zij bieden de aangesloten leden de mogelijkheid om jongeren in het bedrijf een meubel- of interieurbouwopleiding via de BBL-route (Beroepsbegeleidende Leerweg) te laten volgen. De samenwerkingsverbanden bestaan uit bedrijven die vier dagen per week BBL-leerlingen aan het werk hebben. Om het extra aantrekkelijk te maken, neemt CBM de personeelsadministratie op zich en de verzuimbegeleiding, etc.’

Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft tien voordelen die het aantrekkelijk maken voor de aangesloten bedrijven om jongeren op te leiden:

1. Je hoeft niet zelf een tweejarige arbeidsovereenkomst af te sluiten met een leerling, dat doet het SWV.

2. Je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren binnen je bedrijf. Bij ziekte of vakantie ontvangt de leerling wel salaris, maar deze uren worden niet aan je doorberekend.

3. Mocht het tussen de leerling en je bedrijf geen goede match zijn, dan kan er gewisseld worden.

4. Als je geen volledige erkenning hebt, en dus maar een deel van de opleiding kan aanbieden, worden de ontbrekende onderdelen aangeboden via een leerwerkplaats of ander leerbedrijf.

5. Het SWV biedt meerdere workshops aan waardoor de leerling meer wordt aangeleerd en deze breder inzetbaar is binnen je bedrijf.

6. De leerling krijgt op gezette tijden extra scholing op de leerwerkplaats, zonder extra kosten.

7. Voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid en/of VakVaardigheidsToets kan plaatsvinden op de werkplaats.

8. Het SWV betaalt het examengeld van de leerling, dat bespaart al snel € 300.

9. Het SWV betaalt/vergoedt kosten van gereedschap en kleding en je hebt geen overheadkosten zoals salarisadministratie, verzuimverzekering en arbodienst.

10. De SWV-coördinator ondersteunt en begeleidt de leerlingen. Mocht er iets niet goed gaan op school of in het bedrijf, dan treedt deze coördinator op als mediator om het probleem op te lossen.

DIENSTBAAR

‘Wij zijn een industriële branche waarin zowel seriematige als ambachtelijke producten worden gemaakt. Lerend werken is een mooie manier om het vak van meubelmaker of interieurbouwer te leren en eigen te worden in deze branche. Met dit soort initiatieven waarin we zowel het proces voor de leerling als die voor de bedrijven zo gemakkelijk mogelijk maken, proberen we de branche nog meer op de kaart te zetten. CBM zit niet stil. Er wordt aan alle kanten ingezet om krapte op de arbeidsmarkt op te lossen en de bij ons aangesloten bedrijven zo goed mogelijk te bedienen.Gepubliceerd op17 november 2022 om 9:00