Deel deze spotlight

Akoestiek in het Salonkantoor

Tekst
BeeldAkoestiek Comfort

Akoestiek Comfort is gespecialiseerd in het oplossen van akoestische problemen. Vooral bij geluidshinder in gebouwen voor kantoren, zorg en horeca. Niet zelden worden na nieuwbouw, renovatie of een aanpassing in de werkomgeving geluidsproblemen ondervonden waarvoor achteraf alsnog akoestische maatregelen nodig zijn. Het spreekt voor zich dat akoestische maatregelen bij voorkeur vooraf worden opgenomen in het integraal ontwerp. Zo hoeven er later ten opzichte van de esthetiek geen concessies te worden gedaan.

‘De akoestische panelen van Akoestiek Comfort zorgen in de vrije indeling van een Salonkantoor voor een perfect akoestisch comfort.’

Uitgangspunten voor een ontwerp

Ontwerpen worden gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Het aantal medewerkers kan zo’n uitgangspunt zijn. Evenals de groeiambitie of de gewenste uitstraling. Regelmatig wordt de huisvesting gebaseerd op een concept vanuit de organisatie. En dat is prima. Tenminste, wanneer de centrale vraag draait om hoe de huisvesting het werk van de organisatie zo goed mogelijk ondersteunt. Feit is dat het opnemen van akoestische maatregelen niet vanzelfsprekend is. En dat terwijl akoestiek van het grootste belang is voor de productiviteit en zelfs voor de gezondheid van medewerkers. In dit artikel vragen we aandacht voor akoestiek in nieuwbouw en renovatie en voor het innovatieve huisvestingsconcept van het Salonkantoor.

Salonkantoor

Salonkantoor, ontwikkeld door BOS ALKEMADE architecten, is pionier en marktleider in het ontwerpen en realiseren van unieke vierde generatie kantoren. In deze kantoren zijn basiswerkplekken gesitueerd in ruimten die in elkaar overlopen, zonder verkeersruimten dus. Dit concept levert een besparing in vierkante meters en biedt een diversiteit aan ruimten en werkplekken. De rode draad? De aandacht voor en uitwerking van auditieve en visuele privacy. Wat betreft de akoestiek wordt met het concept van het Salonkantoor een werkomgeving gerealiseerd waarbij geluidshinder tot het verleden behoort. De spraakverstaanbaarheid is op een niveau waarbij voldoende spraakdiscretie wordt ervaren, terwijl in de werkomgeving alleen voor de overlegruimten deuren zijn opgenomen. Het concept van het Salonkantoor heeft zes jaar na introductie niet alleen positieve medewerkerstevredenheidscijfers opgeleverd, het is ook toekomstbestendig gebleken. In alle projecten zijn personele en organisatorische wijzigingen zonder gebouwaanpassingen opgevangen.

Optimale medewerkerstevredenheid

Salonkantoor is ook bij de overheid in de smaak gevallen. BOS ALKEMADE architecten en Akoestiek Comfort hebben derhalve de handen ineengeslagen en ook het Center for People and Buildings heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Het CfPB heeft onder meer het daadwerkelijke gebruik van de werk- en overlegplekken in beeld gebracht. De hieruit voortvloeiende informatie over de bezettingsgraad werd de basis voor de flexfactor en leverde een flinke besparing op het aantal vierkante meters op. Deze besparing was echter niet het belangrijkste doel. Dat was namelijk het creëren van een werkomgeving met een hoge mate van medewerkerstevredenheid. In het ontwerp is een diversiteit aan ruimten en werk- en overlegplekken opgenomen. Vanzelfsprekend afgezet tegen de behoefte van de organisatie.

Auditieve en visuele privacy

Bij de materialisatie van de werkomgeving is nadrukkelijk aandacht besteed aan de auditieve en visuele privacy. Speciale aandacht ging uit naar het scheiden van bepaalde functies die in de praktijk vaak voor geluidshinder zorgen, een concentratieruimte naast een overlegkamer levert vanzelfsprekend problemen op. De akoestische panelen van Akoestiek Comfort realiseren daarnaast lage of korte nagalmtijden, optimale spraakverstaanbaarheid en de juiste mate van geluidsabsorptie en -isolatie. Omdat ook transparantie een aandachtspunt was, zijn veel ruimten naar gelang de behoefte aan isolatie van enkel of dubbel glas voorzien. In een van de overheidsomgevingen was deze behoefte aan transparantie constructief gezien een behoorlijke uitdaging. Geen probleem voor het team van Qbiq Wallsystems. Derhalve heeft ook deze locatie prachtige transparante scheidingen.

Fred Bos van BOS ALKEMADE architecten:

‘Het Salonkantoor is een vrije indeling waarbij een heleboel aandacht is voor de akoestiek en het gevoel voor privacy. Daarnaast is het ook nog eens onvoorstelbaar efficiënt. Waarom het een succes is? Omdat het veel beter wordt gewaardeerd dan een kantoortuin. Dat heeft ook alles te maken met de toegepaste akoestische producten. De akoestische panelen van Akoestiek Comfort zorgen in vrije indeling van een Salonkantoor voor een perfecte akoestisch comfort.

Tekst & fotografie: Akoestiek Comfort

Gepubliceerd op21 oktober 2019 om 13:52